Tämä päättömyys sai nyt loppua.

Kiitos koronalle asiakaskadosta.